PODNOŠENJE IZMENJENE PP PDV – KADA SE POVRAĆAJ ROBE NE SMATRA NOVIM PROMETOM

bela_tehnika_3U prethodnom teksu smo već naveli da prema Zakonu o PDV (Sl. Glasnik br. 84/2015.) precizirao je kada kupac može da vrati robu pordavcu, i da se u tom slučaju ne smatra da je došlo do novog prometa.
Smanjenja poreske osnovice, odnosno kada je moguće vratiti dobara propisano je u sledećim slučajevima:
1) kojima je period uobičajene upotrebe protekao (remitenda), odnosno kojima je istekao ili ističe rok trajanja određen od strane proizvođača, ako je vraćanje dobara predviđeno propisom ili ugovorom između obveznika PDV koji je izvršio promet dobara i lica kojem je taj promet izvršen;
2) koje se vrši u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita potrošača;
3) zbog raskida ugovora u skladu sa zakonom, pod uslovom da obveznik PDV koji je izvršio promet dobara poseduje o tome nesporne dokaze.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović