OTPIS POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENIH FINANSIJSKIM RESTRUKTURIRANJEM NA TERET RASHODA U PORESKOM BILANSU

poreziNa teret rashoda u poreskom bilansu obveznika priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja su obuhvaćena isključivo sporazumnim finansijskim restrukturiranjem privrednih društava u Republici Srbiji. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00228/2015-04 od 24.7.2015. godine).

“Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na teret rashoda priznaje otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji i MRS, odnosno MSFI iskazuju kao prihod, osim potraživanja iz člana 7a tačka 2) ovog zakona, pod uslovom: 1) da se nesumnjivo dokaže da su ta potraživanja prethodno bila uključena u prihode obveznika; 2) da su ta potraživanja u knjigama poreskog obveznika otpisana kao nenaplativa; 3) da poreski obveznik pruži dokaze da su potraživanja utužena, odnosno da je pokrenut izvršni postupak radi naplate potraživanja, ili da su potraživanja prijavljena u likvidacionom ili stečajnom postupku nad dužnikom.

Prema odredbi člana 16. stav 3. Zakona, izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na teret rashoda priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja, pod uslovom da su ta potraživanja obuhvaćena finansijskim restrukturiranjem, sprovedenim na način propisan zakonom koji uređuje sporazumno finansijsko restrukturiranje privrednih društava.
Saglasno navedenim zakonskim odredbama, na teret rashoda u poreskom bilansu obveznika priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja obuhvaćenih finansijskim restrukturiranjem koje se sprovodi u skladu sa Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011).

Naime, ovim zakonom uređuju se uslovi i način sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava u Republici Srbiji koje se sprovodi najkasnije pre pokretanja stečajnog postupka u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj (član 1. Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava).”

Prema tome, na teret rashoda u poreskom bilansu obveznika priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja su obuhvaćena isključivo sporazumnim finansijskim restrukturiranjem privrednih društava u Republici Srbiji.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović