2

OBRAČUN I ISPLATA ZAOSTALIH ZARADA IZ PRETHODNIH GODINA

obračun zaradaAko privredno društvo zarade za 2012. i 2013. godinu isplaćuje u 2015. godini, odnosno sa zakašnjenjem, za obračun i plaćanje poreza i doprinosa primenjuju se propisi koji su na snazi na dan plaćanja ovih obaveza.

Porez i doprinosi se plaćaju po stopama koje se primenjuju na dan plaćanja obaveza i da se doprinosi plaćaju najmanje na najnižu osnovicu koja je na snazi na dan plaćanja doprinosa.

U skladu sa članom 140. Zakona o PIO, utvrđeno je da se osiguraniku za koga je doprinos obračunat i uplaćen na osnovicu, zaradu ili deo zarade sa zakašnjenjem u tekućoj kalendarskoj godini za prethodnu ili neku drugu kalendarsku godinu u matičnu evidenciju za utvrđivanje godišnjeg ličnog koeficijenta za prethodnu ili neku raniju kalendarsku godinu unosi se osnovica za mesec za koji je doprinos plaćen, odnosno zarada ili deo zarade koja mu je pripadala za mesec za koji je doprinos plaćen. Na isti način se unosi i iznos doprinosa.

Prema stavu 2. ovog člana, ove odredbe se ne primenjuju kada je doprinos obračunat i plaćen na osnovicu, zaradu ili deo zarade zaključno sa 31. januarom tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno kada su isplaćena zarada ili deo zarade manji od zarade koja mu je pripadala za mesec za koji je doprinos plaćen.

Kada se radi o plaćanju doprinosa za 2012. i 2013. godinu, znači sa zakašnjenjem od dve i više godina, doprinosi će da se plate na najnižu osnovicu koja se primenjuje na dan plaćanja doprinosa (najniža osnovica koja je sada u primeni od 21.506 dinara, a važi do 31.10.2015. godine), a u M-4 će se uneti najniža osnovica koja se primenjivala u mesecu za koji se plaća doprinos.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.