DAVANJE NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE OSNIVAČU ILI ZAPOSLENOM

davanje poklonaU slučaju kada se ne vrši davanje po osnovu učešća u dobiti, smatramo da privredno društvo koje je vlasnik nepokretnosti (koju je u navedenom slučaju steklo kupovinom) prenese bez naknade pravo svojine na toj nepokretnosti fizičkom licu koje je zaposleno u pomenutom privrednom društvu (poslodavac) i istovremeno je njegov osnivač, takvo davanje privrednog društva – poslodavca svojim zaposlenima koji su ujedno i njegovi osnivači, predstavlja primanje fizičkog lica – zaposlenog po osnovu činjenja, odnosno pružanja pogodnosti zaposlenom, te podleže oporezivanju porezom na zaradu i plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu zarade. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-121/2014-04 od 25.9.2015. godine).

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se pod zaradom u smislu tog zakona, smatra zarada koja se ostvaruje po osnovu radnog odnosa, definisana zakonom kojim se uređuju radni odnosi i druga primanja zaposlenog.

Takođe, pod zaradom se smatraju i primanja u obliku bonova, novčanih potvrda, robe, činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem.

Osnovicu poreza na zaradu, saglasno članu 14. stav 5. Zakona, predstavlja:
1) nominalna vrednost bonova i novčanih potvrda,
2) cena koja bi se postigla prodajom robe na tržištu,
3) naknada koja bi se postigla na tržištu za uslugu, odnosno pogodnost koja se čini obvezniku,
4) novčana vrednost pokrivenih rashoda,
uvećana za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koje iz zarade plaća zaposleni (dalje: pripadajuće obaveze iz zarade).

Cenu, visinu naknade, odnosno novčanu vrednost utvrđuje isplatilac zarade u momentu kada se davanje vrši.

Zakonom doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da je osnovica doprinosa za zaposlene i za poslodavce zarada, odnosno plata i naknada zarade, odnosno plate u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno rešenjem nadležnog organa.

Zakonom o radu propisano je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Prema odredbi člana 120. tačka 4) Zakona o radu, opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo zaposlenog i na druga primanja iz radnog odnosa.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović