2

26.11.2015. ODRŽAN JE SEMINAR „PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PDV-u“

Na zahtev velikog broja privrednika ponovljen je seminar na temu “ PRAKTIČNA PRIMENA NOVOG ZAKONA O PDV-u”, u organizaciji Centra za poslovnu edukaciju Preduzeća „IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY“ d.o.o., u poslovnim prostorijama Preduzeća IFA u Beogradu, u ulici Đorđa Nešića br. 2.

Seminar je održala dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, predavač na brojnim seminarima u RPK Novog Sada, Čačka, PK Beograda, Valjeva i Požarevca, sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi.
Seminar je održan u cilju upoznavanja privrednika sa izmenama i dopunama Zakona o PDV-u i njegovom praktičnom primenom, posebno sa naknadno usvojenim i objavljenim Pravilnicima.
Od ukupno 54 člana izmenjeno je i dopunjeno čak 38 članova. Više od pola. Usvojene su veoma značajne izmene u načinu obračuna i iskazivanju PDV. Primena novog Zakona je počela od 15. 10. 2015., dok jedan manji deo ima odloženi rok za primenu.
Poseban akcenat stavljen je na poslovanje građevinskih firmi i izmena u sistemu PDV koje se odnose na građevinarstvo kao i na povraćaj dobara od kupca prodavcu koji prema novom Zakonu predstavlja nov promet.

DSCI0994  DSCI0996DSCI0999DSCI1011
Na seminaru su obrađene sledeće teme:
– Poslovanje stranih firmi u Srbiji i njihova obaveza iskazivanja i plaćanja PDV;
– Obaveza internog obračuna PDV-a prilikom plaćanja avansa stranom licu;
– Proširuje se spisak dobara za koje obveznik ima pravo na prethodni porez;
– Novina je i način određivanja poreske osnovice kada obveznik dobija subvencije;
– Proširen spisak dobara i usluga koje se oporezuju nižom poreskom stopom;
– Poreska oslobođenja koja se odnose na usluge povezane sa izvozom , tranzitom i privremenim uvozom dobara, menjaju se poreske odredbe koje se odnose na stavke bez prava na odbitak prethodnog poreza i poreska oslobođenja pri uvozu dobara;
– Promet polovnih automobila – menja se oporeziva razlika;
– Utvrđivanje poreskog perioda;
– Refakcija PDV stranom obvezniku;
– Oblast građevinarstva – obračun i iskazivanje PDV ima izuzetno velike izmene;
– Oporezivanje imovine ili dela imovine u slučaju prenosa imovine bez PDV-a;
– Rokovi za povraćaj PDV-a;
– Od 01. 01. 2016. godine svi poreski obveznici dostavljaće PP PDV do 15. u mesecu za prethodni;
– Od 01. 01. 2017. uvodi se obavezno dostavljanje pregleda obračuna PDV, ali do tada….
podzakonska akta koja se odnose na ovaj Zakon biće naknadno doneta.
Seminar je bio namenjen svim privrednim subjektima, koji posluju u sistemu PDV ili nameravaju.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: FLUX PRO doo, Zemun, TRAYAL KORPORACIJA AD, Kruševac, MERA doo, Zrenjanin, BOM TRADE doo, Novi Sad, GRADNJA GZZ, Stara Pazova.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed