VINOGRADARSKI I VINARSKI REGISTAR

Vinogradarski i Vinarski registarVinogradarski i vinarski registri definisani su Zakonom o vinu, oni sadrže podatke o proizvođačima grožđa, vinogradarskim parcelama, proizvođačima vina, kao i ostale potrebne podatke.

Proizvodnjom grožđa može da se bavi pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice. Pravno lice i preduzetnici moraju biti upisani u Registru privrednih subjekata i u Vinogradarskom registru, potrebno je da poseduju vinograd u svom vlasništvu, u zakupu ili u kooperaciji. Za fizička lica je potrebno da budu registrovani u Vinogradarskom registru i da poseduju vinograd u svom vlasništvu, u zakupu ili u kooperaciji.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović