UTVRĐIVANJE PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV KADA SE PROMET VRŠI UZ NAKNADU

Zemanta Related Posts ThumbnailČlan 17. stav 1. Zakona, definiše poresku osnovica kod prometa dobara i usluga uz naknadu (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije i druga primanja (dalje: subvencije), u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.
Subvencije su definisane kao novčana sredstva koja čine naknadu ili deo naknade za izvršeni promet, a ne kao do sada da su neposredno povezane sa cenom dobara ili usluga. Međutim, drugim delom definicije iz pojma subvencije (u smislu člana 17. stav 1. Zakona) isključena su novčana sredstva na ime podsticaja u funkciji ostvarivanja ciljeva određene politike u skladu sa zakonom (npr. premija za mleko poljoprivrednicima).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović