SUBVENCIJE MOGU DA PODLEŽU PDV

subvencijeAko novčana sredstva nazvana subvencijom, koja se dodeljuju obvezniku PDV, predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji vrši ovaj obveznik PDV, u tom slučaju postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-53/2015-04 od 10.9.2015. godine).
Međutim, ako predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara i usluga, odnosno nisu neposredno povezana sa cenom dobara ili usluga čiji promet vrši obveznik PDV, PDV se ne obračunava i ne plaća.
Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je, da poreska osnovica kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge od primaoca dobara ili usluga ili trećeg lica, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović