REZERVACIJA POSLOVNOG IMENA FIRME ILI PREDUZETNIKA

Poslovna imenaRezervacija poslovnog imena se pokreće kada se nadležnom registru dostavi prijava uz uplatu za naknadu za rezervacije poslovnog imena prema Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

 

 

Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži:

  • oznaku registra;
  • broj pod kojim je prijava zavedena;
  • datum i vreme prijema prijave;
  • naziv koji se rezerviše;
  • podatke o podnosiocu prijave;
  • podatke o visini naknade.

Ukoliko podnosilac prijave ispuni uslove za rezervaciju poslovnog imena registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva i naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave, a ukoliko ne ispuni uslove registrator odbija prijavu za rezervaciju poslovnog imena.

Pre isteka roka od 60 dana, prodnosilac prijave za rezervaciju poslovnog imena može da produži rezervaciju za 60 dana naknadnom uplatom za rezervaciju, takođe može rezervisano poslovno ime preneti na drugo lice.

Rezervacija poslovnog imena omogućava sigurnost licu da može da iskoristi to poslovno ime kada bude registrovao firmu, preduzetničku radnju ili kada bude menjao naziv postojeće firme ili preduzetničke radnje.

Provera slobodnih, već postojećih poslovnih imena se vrši na internet stranici Agencije za privredne registre, takođe se mogu proveriti poslovni nazivi preduzetničkih radnji koje su registrovane u Srbiji.

Prema Zakonu o privrednim društvima u poslovnom imenu firme ili preduzetničke radnje može da sadrži naziv Republike Srbije ili njene teritorijalne jedinice i autonomne pokrajine, naziv strane države ili međunarodne organizacije, nazive pomenutih na stranom jeziku, kao i na pridevske oblike istih, uz prethodnu saglasnost nadležnog organa, takođe može sadržati ime fizičkog lica uz njegovu saglasnost ili u slučaju da je to lice umrlo uz saglasnost njegovih zakonskih naslednika.

Prilikom rezervacije poslovnog imena nije obavezno dostavljanje saglasnosti u slučaju korišćenja stranog naziva države ili dela neke države, u slučaju kada poslovno ime sadrži ime fizičkog lica, ali prilikom registracije poslovnog imena neće biti izvšena registracija bez saglasnosti.

Prilikom provere da li je poslovno ime zauzeto, u zavisnosti od koliko se reči sastoji poslovno ime, dobro je proveriti i delove reči. Na primer neki nazivi se isto izgovaraju ali se različito pišu, što kasnije može dovoditi do zablude na koju firmu ili preduzetničku radnju se misli. Ukoliko prilikom pretrage nema rezultata, znači da je poslovno ime slobodno.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović