PROŠIREN JE SPISAK DOBARA I USLUGA KOJE SE OPOREZUJU PO POSEBNOJ STOPI PDV – OD 15. OKTOBRA 2015.

TURISTIČKI AUTOBUSNovim Zakonom o PDV PDV („Sl. glasnik RS“, br . 83/2015 ) nisu menjane visine poreskih stopa, i dalje je opšta 20%, a posebna 10%. Međutim, proširen je spisak sa dobrima I uslugama koje se oporezuju po posebnoj stopi od 10%.
Posebna stopa PDV primenjuje se za promet i uvoz dobara, odnosno promet usluga samo ako je to izričito propisano Zakonom o PDV. Da bi se Zakon u potpunosti pravilno primenio, ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, broj 86/2015 .). Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika stupio je na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović