PROMET LEKOVA

Promet lekovaPrema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima promet lekova se vrši na veliko i na malo.

Promet lekova na malo vrši se u apotekama koje su registrovane kao medicinske ustanove ili kao apoteke privatne prakse, takođe promet lekova na malo u apotekama je definisan Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Promet lekova na malo za životinje se takođe vrši u veterinarskim apotekama.

Pravilnik o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, podacima koji se upisuju u Registar izdatih dozvola za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, kao i načinu upisa definiše promet lekova na veliko.
Prometom lekova na veliko se smatra:

  • nabavka,
  • skladištenje,
  • distribucija,
  • uvoz, odnosno izvoz lekova, kao i
  • promet na veliko lekova iz humanitarne pomoći.

Dozvolu za promet lekova na veliko izdaje Ministarstvo zdravlja pravnim licima koja ispunjavaju uslove u pogledu kadra, poslovnog prostora, opreme i ostalih uslova propisanih Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović