PRIMLJENI I DATI AVANSI PRE 15. 10. 2015. GODINE – PRELAZNE ODREDBE ZAKONA O PDV

gradilisteZakon o PDV koji se primenjuje od 15. oktobra 2015. u članu 34. definisao je da poslovi koji su započeti, odnosno plaćeni/naplaćeni avansi zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine, primenjuje se Zakon o PDV i njegove odredbe koje su važile na dan prijema sredstava. Ove odredbe najviše se odnose na privrednike koji su u građevinskoj delatnosti, jer se novim Zakonom poreskim dužnikom sada smatra primalac dobara i usluga.

Člana 34. Zakona o PDV donet je u cilju da ne bi došlo do dvostrukog oporezivanja prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.

U prethodnom tekstu dali smo spisak delatnosti koje je propisan od strane ministra finansija koje se smatraju da spadaju u delatnosti građevinarstva.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović