PDV NAKNADA NE ULAZI U UKUPAN PROMET POLJOPRIVREDNIKA

poljoprivredna_mehanizacija
PDV nadoknada obračunava se na vrednost isporučenih poljoprivrednih ili šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga, PDV nadoknada koja je obračunata i plaćena poljoprivredniku u skladu sa Zakonom, ne predstavlja deo naknade za izvršeni promet tih proizvoda ili usluga. Samim tim, PDV nadoknada se ne uračunava ni u ukupan promet na osnovu kojeg poljoprivrednik stiče obavezu otpočinjanja PDV aktivnosti, odnosnu obavezu podnošenja evidencione prijave PDV.
Prethodno navedeno proizilazi iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 413-00-00123/2015-04 od 9.9.2015. godine
„Poljoprivrednik, čiji ukupan promet dobara i usluga u prethodnih 12 meseci nije veći od 8.000.000 dinara, ima pravo da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, dok je poljoprivrednik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet dobara i usluga veći od 8.000.000 dinara dužan da se evidentira za ovu obavezu. S tim u vezi, kada je reč o utvrđivanju iznosa ukupnog prometa poljoprivrednika, ukazujemo da se u ukupan promet ovog lica uračunava vrednost isporučenih dobara i usluga, bez PDV nadoknade.“
Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 i 83/2015) propisano je da fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (dalje: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV, pod uslovima i na način određen ovim zakonom.
PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima (stav 2. istog člana Zakona).
Kada poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (dalje: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje).
Obveznici imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku.
PDV nadoknadom se smatra naknada koju obveznik PDV obračuna u visini od 8% na vrednost poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga i plati isporučiocu tih dobara ili usluga, ako su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

– da se radi o isporuci poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga;
– da je isporučilac tih proizvoda ili usluga lice koje se smatra poljoprivrednikom iz člana 34. stav 1. Zakona o PDV;
– da je obračunata nadoknada plaćena poljoprivredniku isključivo uplatom na tekući račun ili račun štednje.
Ako bilo koji od navedenih uslova nije ispunjen, obračunata i isplaćena nadoknada se ne smatra PDV nadoknadom.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović