• Home
  • Blog
  • Propisi

OBAVEZA PODNOŠENJA PORESKE PRIJAVE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU OSTVARENOG PRIHODA OD KAMATE NA DATI ZAJAM

strane-firme-u-srbiji1Kada nerezidentno pravno lice, kao izvršni poverilac, u izvršnom sudskom postupku (iz prodajne cene imovine izvršnog dužnika) ostvari prihod od kamate na dati zajam, to nerezidentno pravno lice dužno je da preko poreskog punomoćnika nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00173/2015-04 od 24.7.2015. godine).
„Saglasno odredbi člana 40. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon i 142/2014 – dalje: Zakon) ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu, između ostalog, kamate.
Shodno odredbi člana 71. st. 1. i 2. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. Zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune na dan kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen, pri čemu prihod iz stava 1. ovog člana predstavlja bruto prihod koji bi se isplatio nerezidentnom obvezniku da porez nije odbijen od ostvarenog, odnosno isplaćenog prihoda.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović