4

KOMENTAR ZAKONA O PDV-u KOJI SE PRIMENJUJE OD 15. 10. 2015.

Osnovni razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV jesu dalje usaglašavanje Zakona o PDV sa propisima Evropske unije, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta i povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata, sprečavanje eventualnih zloupotreba, kao i stvaranje uslova za bolju kontrolu obveznika od strane Poreske uprave.
Novi zakon se primenjuje od 15. 10. 2015. godine.
Najbitnije izmene
– Izmene kod predmeta oporezivanja;
– Evidentiranje stranih lica u sistem PDV – poreski punomoćnik stranog lica;
– Izmene uslova za određivanje poreskog dužnika kod prometa dobara i usluga u oblasti građevinarstva;
– Proširena je primena sistema internog obračuna PDV;
– Poreski dužnik kod prometa električne energije i prirodnog gasa;
– Izmene i dopune kod određivanja mesta prometa dobara;
– Izmene i dopune kod nastanka poreske obaveze i vremena prometa dobara
– Ukupno ima 38 izmena i dopuna.

Primena Zakona

Novi Zakon o PDV – primenjuje se od 15. 10. 2015. godine;
Zahtev za izadavanje odobrenja za poreskog punomoćnika podnosi se već od
01. 10. 2015. godine;
Objedinjuje se rok za dostavljanje PPPDV – svima /mesečni, tromesečni obveznici/, zajednički termin je 15 dana po isteku poreskog perioda, primenjuje se od 01. 01. 2016. godine. Već za period oktobar-decembar 2015. PPPDV predavaće se 15. 01. 2016. umesto 20. 01. 2016.
Obaveza dostavljanja pregleda obračuna PDV za svaki poreski period Poreskoj Upravi od 01. 01. 2017. godine.
Poslovi koji su započeti pre stupanja na snagu /15. 10. 2015./ primljeni i dati avansi, realizovaće se po postojećem Zakonu.

Od dana početka primene ovog Zakona prestaje da dosadašnje važi poresko punomoćje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.