• Home
  • Blog
  • Propisi

KOMENTAR PRAVILNIKA O SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE U SISTEM PDV I BRISANJE, I IZMENA PORESKE PRIJAVE PDV

Novi Zakon o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015) koji se primenjuje od 15. 10. 2015. godine, doneo je niz izmena u odnosu na prethodni. Iz tog razloga bilo je nophodno doneti i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 86/2015), koji je stupio na snagu 15. oktobra 2015. godine.

Novim Pravilnikom izemnjena je Prijava za evidentiranje obveznika PDV, donet je novi Obrazac EPPDV, kao način podnošenja i popunjavanja Obrasca EPPDV.
Uvedene su i značajne izmene u iskazivanju podataka u poreskoj prijavi PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović