10

KOMENTAR PRAVILNIKA O PDV KOJI SE ODNOSI NA GRAĐEVINSKU DELATNOST

Jedan od najznačajnih novina koja je usvojena u Zakonu o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015 ) je ona koja se odnosi na građevinsku delatnost. Naime, od 15. 10. 2015. godine obveznika obračuna i plaćanja PDV je PRIMALAC dobara i usluga iz oblasti građevinarstva.GRAĐEVINAR

Ova novina je regulisana odredbama člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV, kojom je propisano , da se poreskim dužnikom smatra primalac dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, obveznik PDV, odnosno lice iz člana 9. stav 1. ovog zakona, za promet izvršen od strane obveznika PDV.
Od 15. oktobra 2015. godine, uvodi se interni obračun PDV kod prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva bez obzira da li obveznik PDV koji vrši promet ima status izvođača radova i da li primalac dobara i usluga ima status investitora.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.