IZMENA PORESKE OSNOVICE ZA OBRAČUNATI PDV PREMA NOVOM PRAVILNIKU

BAJAT HLEBPuna primena člana 21. Zakona o PDV, koji se odnosi na izmenu poreske osnovice prilikom obračuna i plaćanja PDV moguća je uz doneti Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost koji je objavljen 14.10.2015. godine u „Sl. glasniku RS“, br. 86/2015, a stupio je na snagu već sutradan, tj. 15. oktobra 2015. godine.

Najvažnije odredbe – vraćanje robe

Jedna od najvažnijih novina, u odnosu na dosadašnju praksu definisano je kada se povraćaj robe smatra novim prometom, a kada su stvoreni uslovi za smanjenje – promene osnovice.
Član 4. st. 5. i 6. Pravilnika, nedvosmisleno se može protumačiti da u slučaju vraćanja dobara da nije došlo do smanjenja osnovice. Bez obzira, ako je i ugovorom između poslovnih partnera predviđeno vraćanje neprodate robe. Takvo vraćanje smatra se novim prometom, a ne smanjenjem osnovice.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović