ČLAN 25. ZAKONA O PDV-U DEFINIŠE POJAM LICA KOJA NISU OSNOVANA RADI STICANJA DOBITI

Zemanta Related Posts ThumbnailČlan 25. stav 3. Zakona o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 83/2015) navodi da se licem čija delatnost nije usmerena ka ostvarivanju dobiti, smatra lice koje je osnovano od strane Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave i čiji je vlasnik Republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave u potpunosti ili u većinskom delu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović