• Home
  • Blog
  • Propisi

30.10.2015. ODRŽAN JE U REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI VALJEVO SEMINAR „ZAKON O PDV-U U PRAKTIČNOJ PRIMENI“

U organizaciji Regionalne privredne komore Valjevo i preduzeća za konsalting IFA – International Financial Agency Beogradodržan je jednodnevni instruktivni seminar “ZAKON O PDV-U U PRAKTIČNOJ PRIMENI”. Predavač na seminaru bila je Biljana Trifunović, dipl.ecc, vlasnik i direktor IFA-International Finansial Agency. Na seminaru su obrađene teme: poslovanje stranih firmi i njihove obaveze iskazivanja i plaćanja PDV-a, obaveze internog obračuna PDV-a prilkom plaćanja avansa stranom licu, određivanje poreske obaveze kada obveznik dobija subvencije, spisak dobara i usluga sa nižom poreskom stopom, poreska oslobađanja pri uvozu dobara, promet polovnih automobila, refakcija stranom obvezniku,rokovi, oporezivanje imovine i sl.

DSCI0914DSCI0917DSCI0921DSCI0923Prema najnovijim izmenama Zakona o PDV-u, jedanaestim po redu, poreska stopa na usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, kao što su hosteli, pansioni, prenoćišta, seoska turistička domaćinstva, lovačke vile i drugi, biće izjednačeni sa uslugama koje pružaju hoteli, moteli, odmarališta, domovi i kampovi, što znači da će plaćati PDV u visini od deset odsto. Poreska stopa PDV-a, kojom se oporezuje prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, biće izjednačene sa poreskom stopom PDV-a, kojom se sada oporezuje promet usluga prevoza putnika i u međumesnom i u međunarodnom saobraćaju i iznosiće deset odsto. Izmene Zakona o PDV-u se odnose i na obveznike PDV-a koji obavljaju promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva drugim obveznicima PDV-a, odnosno Republici, republičkom i pokrajinskom ogranu, organu lokalne samouprave, nezavisno od toga da li obveznici PDV-a koji obavljaju predmetni promet imaju status izvođača radova, odnosno da li primaoci dobara i usluga imaju status investitora u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja. U izmenama Zakona o PDV-u predlaže se pravo na odbitak PDV-a po osnovu nabavke dobara i to: električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.
Tema seminara okupila je predstavnike iz sledećih kompanija: BLIST doo, Valjevo, VALY doo, Valjevo, PD AUTOTRANSPORT doo, Valjevo, URBAN-TECHNICS doo, Valjevo, GP KOMGRAD doo, Valjevo, VEGA doo, Valjevo, INOS-BALKAN doo, Valjevo, VALJEVSKA PIVARA AD, Valjevo, GP OPEK doo, Valjevo, GORENJE doo, Valjevo, PODGORINA FRUCHT doo, Osečina, ENEL doo, Valjevo, JKP VODOVOD Valjevo, STUZR KOMISION ŽI-NA SA, Valjevo, SZTR SIMIL, Valjevo, INGRAP-OMNI doo, Beograd, PODGORAC-METAL doo, Valjevska Kamenica, SZR STR SIMON, Valjevo, PD EROZIJA AD, Valjevo, FIMA doo, Mionica, JKP VIDRAK, Valjevo, STR DRAGOJEVIĆ MILENKO, Valjevo, EUROPROM doo, Valjevo, RAPID-PRODUKT doo, Valjevo, INTER-KOP doo, Valjevo, ČETNIK doo, Valjevo, VUJIĆ doo, Valjevo, ŠLJIVAKOVAC doo, Valjevo.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović