ZA OPREMU I OBJEKTE STEČENE PRE EVIDENTIRANJA OBVEZNIKA ZA PDV, NEMA MOGUĆNOSTI PRAVA NA ODBITAK

oprema za proizvodnjuU skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014 i 5/2015) uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza, prema članu 28. su sledeći:
• da su nabavljena dobra, odnosno primljene usluge nabavljene u cilju vršenja prometa sa pravom na odbitak prethodnog poreza,

• da obveznik PDV poseduje propisanu dokumentaciju o izvršenom prometu (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV, odnosno dokument o izvršenom uvozu dobara, u kojem je iskazan prethodni porez i dokument kojim se potvrđuje da je iskazani PDV plaćen prilikom uvoza).

Pravilo je da obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza samo ako je u vreme kada je nabavio dobra ili primio usluge bio obveznik PDV, tako da obveznik PDV nema pravo da PDV koji mu je obračunat za promet dobara i usluga, odnosno na uvoz dobara, u vreme kada nije bio obveznik PDV, odbije kao prethodni porez, čak i ako, nakon evidentiranja u sistem PDV, predmetna dobra ili usluge koristi za promet sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović