• Home
  • Blog
  • Modeli

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE I OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA

naši-uposleniU cilju ispunjenja obaveza Zakona o radu, poslodavci su dužni da zaposlenima pismeno dostave UPOZORENJE NA POVREDU RADNE OBAVEZE i OBAVEŠTENJE O POSLEDICAMA ZA ZAPOSLENOG U SLUČAJU SPORAZUMNOG PRESTANKA RADNOG ODNOSA.

U tekstu su dati modeli UPOZORENJA I OBAVEŠTENJA.

 

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POVREDU RADNE OBAVEZE

 

____________________ (naziv i sedište poslodavca)

____________________ (broj)

____________________ (datum i mesto)

 

Na osnovu člana 179. stav 3. i člana 180. Zakona o radu (dalje: Zakon),

UPOZORAVA SE

Zaposleni ____________________ (ime i prezime, stepen i vrsta stručne spreme) na poslovima _______________ (naziv poslova), da su zbog činjenja povrede radne obaveze iz člana 179. stav 2. tačka _____ – _______________ (navesti jedan od slučajeva iz člana 179. stav 2. Zakona ili druge povrede radne obaveze utvrđene opštim aktom, odnosno ugovorom o radu), ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović