PDV TRETMAN USLUGA SANITETSKOG OBEZBEĐENJA JAVNIH GRADSKIH, KULTURNIH I SPORTSKIH MANIFESTACIJA

hitna pomocNa promet usluga sanitetskog obezbeđenja javnih gradskih, kulturnih i sportskih manifestacija, PDV se obračunava i plaća po poreskoj stopi PDV od 20%, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, s obzirom da nije reč o uslugama za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00288/2013-04od 1.7.2015. godine).

„Promet usluga koje pružaju zdravstvene ustanove u skladu sa propisima koji regulišu zdravstvenu zaštitu, uključujući i smeštaj, negu i ishranu bolesnika u tim ustanovama, osim apoteka i apotekarskih ustanova, oslobođen je PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza. Uslugama koje pružaju zdravstvene ustanove, a čiji je promet oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, smatraju se preventivne, dijagnostičko – terapijske i rehabilitacione usluge koje pružaju domovi zdravlja, bolnice, zavodi, zavodi za javno zdravlje, klinike, instituti, kliničko-bolnički centri i klinički centri, u skladu sa propisima koji uređuju zdravstvenu zaštitu, registrovane za obavljanje tih delatnosti, kao i smeštaj, nega i ishrana bolesnika u tim ustanovama, nezavisno od toga da li su ove ustanove usmerene ka ostvarivanju dobiti. Međutim, na promet usluga sanitetskog obezbeđenja javnih gradskih, kulturnih i sportskih manifestacija koji vrši obveznik PDV – Zavod za hitnu medicinsku pomoć Niš, PDV se obračunava i plaća po poreskoj stopi PDV od 20%, a obveznik PDV koji vrši predmetni promet ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, s obzirom da, prema našem mišljenju, nije reč o uslugama za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović