• Home
  • Blog
  • Racunovodstvo

PDV NA USLUGE PREVOZA PUTNIKA IZMEĐU NASELJENIH MESTA KOJA SE NALAZE NA TERITORIJI DVE ILI VIŠE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE IZNOSI 20%

trolejbusbeogradNa promet usluge prevoza putnika između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, PDV se obračunava po opštoj stopi PDV od 20%. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-745/2013-04 od 14.7.2015. godine).

„Na promet usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, a kojom se smatra usluga obavljanja javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta tramvajima, metroom, žičarom, železnicom, trolejbusima i autobusima, PDV se obračunava po posebnoj stopi PDV od 10%. Međutim, na promet usluge prevoza putnika između naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave, PDV se obračunava po opštoj stopi PDV od 20%.
Prema odredbi člana 23. stav 2. tačka 20) Zakona, po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje se promet usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju.
Odredbom člana 12d Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 108/2004, 130/2004 – ispr., 140/2004, 65/2005, 63/2007, 29/2011, 95/2012 i 113/2013) propisano je, da se prevozom putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, u smislu člana 23. stav 2. tačka 20) Zakona, smatra obavljanje javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji jedinice lokalne samouprave unutar naseljenog mesta ili između dva ili više naseljenih mesta tramvajima, metroom, žičarom, železnicom, trolejbusima i autobusima.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović