NOVINE U OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

currencies connected in 3d rendered abstract

currencies connected in 3d rendered abstract

U cilju usklađivanja sistema platnih usluga i elektronskog novca sa Evropskim platnim sistemom, donet je Zakon o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014) koji se primenjuje od 1.10.2015. godine. Takođe, izmenjeno je i dopunjeno više zakona i preko dvadeset podzakonskih akata.

Donošenje navedenog Zakona o platnim uslugama, dovelo je do usvajanja izmena i dopuna Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014), kojim su uvedeni novi subjekti – platna institucija i izdavalac elektronskog novca. O platnim institucijama i izdavaocu elektronskog novca, detaljno je pisano u prethodnom tekstu: NAJZNAČAJNIJE NOVINE U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE.

Jedan od podzakonskih akata je Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata („Sl. glasnik RS“, br. 51/2015, stupa na snagu 1.10.2015. godine – dalje: Odluka).

Tačkom 2. Odluke, definiše devizni račun, koji je račun na kome se vode devizna sredstva rezidenta, odnosno nerezidenta, dok je dinarski račun – račun na kome se vode dinarska sredstva nerezidenta. Devizni kao i dinarski račun može biti tekući i depozitni račun.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović