NOVI INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA ZA RAČUNOVOĐE

INDIKATORI ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA ZA RAČUNOVOĐE KOJI SE PRIMENJUJU OD 1.10.2015. GODINE

pranje-novca1Poštovane kolege računovođe, objavljena je izmenjena i dopunjena Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe koju su obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 1.10.2015. godine.
Molimo vas da ovu listu u formi odluke, usvojite, odštampate I preimenjujete od 1.10.2015. godine.

„Na osnovu člana 65. stav 1. tačka 3) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010), i člana 44. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 101/2007) vršilac dužnosti direktora Uprave za sprečavanje pranja novca donosi
DIREKTIVU O OBJAVLJIVANJU INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJE DA SE RADI O PRANJU NOVCA ILI FINANSIRANJU TERORIZMA
Na zvaničnoj veb stranici Uprave za sprečavanje pranja novca objavljuje se izmenjena i dopunjena lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe.
Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 7/2010 i 41/2011), dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
Obveznici su dužni da primenjuju ovu listu indikatora počev od 1.10.2015. godine.
1. Stranka nema zaposlenih, što nije u skladu sa vrstom i obimom poslovanja.
2. Stranka ima račune ili je nedavno uspostavila više poslovnih odnosa kod različitih finansijskih institucija na istom području bez vidljivog razloga.
3. Stranka pokazuje veliko zanimanje za prijavljivanje podataka po osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
4. Stranka bez posebnog razloga zahteva brzo obavljanje posla ili transakcije bez obzira na veće troškove koje će ovako postupanje izazvati.
5. Stranka pruža sumnjive ili nejasne informacije.
6. Stranka želi da uveri računovođu da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata.
7. Poslovanje stranke se bitno razlikuje od uobičajenog poslovanja u okviru delatnosti.
8. Stranka živi preko svojih realnih mogućnosti.
9. Stranka često menja računovođe.
10. Stranci nije poznato gde se čuva poslovna dokumentacija.
11. Stranka fakturiše usluge za koje se ne može sa sigurnošću potvrditi da su i izvršene, odnosno vrši plaćanja za određenu vrstu usluge pravnim licima sa sedištem na of šor destinacijama (poreskim rajevima).
12. Stranka nabavlja robu ili usluge koje nikada nisu bile predmet njenog poslovanja, u većim iznosima, bez jasnog ekonomskog opravdanja ili nabavlja robu ili usluge po višim cenama od tržišnih, bez jasnog razloga za takvu nabavku.
13. Stranka obavlja značajan obim prometa sa pravnim licima za koje nije poznato čime se bave i u čijem su vlasništvu.
14. Stranka vrši neobične ili veoma složene transakcije, naročito one krajem i početkom izveštajnog perioda.
15. Neuobičajena profitabilnost stranke u poređenju sa drugim pravnim licima iz iste privredne grane.
16. Stranka, u suprotnosti sa poslovnom praksom moli da računovođa za nju, u svoje ime i za račun, obavi transakciju.
17. Stranka raskida ugovor o saradnji sa računovođom zbog zahteva za dodatnim objašnjenjem realizacije (ili najave realizacije) određenih transakcija.
18. Prevremeno gotovinsko otplaćivanje kredita ili pozajmica.
19. Stranka nepotrebno komplikuje poslovni odnos ili transakciju.“

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. OP-000102-0020/2015 od 11.9.2015. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović