NEMA OBAVEZE PDV NA MANJAK KOJI JE NASTAO USLED POPLAVA

travnik-poplavaNa manjak dobara nastao usled elementarne nepogode – poplave, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. Komisija Vlade Republike Srbije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, komisija za procenu štete formirana od strane organa lokalne samouprave, osiguravajuće društvo i dr), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-47/2015-04 od 26.6.2015. godine)
Manjak dobara po osnovu čije nabavke, odnosno proizvodnje je obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno (bez obzira da li je to pravo i ostvario), osim manjka koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr), utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije, smatra se sopstvenom potrošnjom, što znači da se na taj manjak PDV obračunava i plaća u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV.
Na manjak dobara koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr), utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije, PDV se ne obračunava i ne plaća.”

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović