2

NAJZNAČAJNIJE NOVINE U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA U SRBIJI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

NBS  Zakon o platnim uslugama donosi mnoge novine, kao što su elektronski novac, platne institucije, račune potrošača i mnogo drugog .
Primena Zakona o platnim uslugama („Sl. glasnik RS“, br. 139/2014, koja počinje od 1.10.2015. godine, i mnoštva drugih pratećih propisa, definišu

funkciju obvljanja platnih usluga u Srbiji.
Platne usluge mogu pružati:
1) banka;
2) institucija elektronskog novca;
3) platna institucija;
4) NBS;
5) Uprava za trezor ili drugi organ javne vlasti u Republici Srbiji u skladu sa svojom nadležnosti uređenoj zakonom;
6) javni poštanski operator sa sedištem u Republici Srbiji.
Poslove platne institucije (kao jedinog novog učesnika) mogu da obavljaju pravna lica koja za te poslove dobiju dozvolu NBS.
Poslovi koje platna institucija može obavljati su, pored poslova pružanja platnih usluga:
1) operativni i pomoćni poslovi neposredno povezani s pružanjem platnih usluga (npr. obezbeđivanje izvršenja platne transakcije, čuvanje i obrada podataka, zamena valuta i slično);
2) upravljanje platnim sistemom;
3) druge poslovne aktivnosti koje nisu povezane s pružanjem platnih usluga.
Privredno društvo koje namerava da se bavi poslovima koje pruža platna institucija podnosi NBS zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga uz koji dostavlja:
1) rešenje o upisu u upis u registar privrednih subjekata;
2) osnivački akt, odnosno statut;
3) spisak platnih usluga i drugih poslova koje platna institucija namerava da pruža i procenu rizika kojima će biti izložena;
4) program aktivnosti platne institucije kojim se bliže uređuju način i uslovi pružanja platnih usluga;
5) poslovni plan platne institucije sa projekcijom prihoda i rashoda za period od prve tri godine poslovanja;
6) dokaz da podnosilac zahteva raspolaže propisanim iznosom početnog kapitala;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.