KOMISIONA PRODAJA U PRAKSI

Komisona prodajaZakonom o obligacionim odnosima regulisani su odnosi, prava i obaveze između komisionara i komitenta.

Komisionar je trgovac, pravno lice ili preduzetnik, koji nastupa u svoje ime za račun komitenta.

Komitent može biti pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje prodaje stvari koje su u njegovom vlasništvu, a više mu nisu potrebne.

Ogovorom o komisionu, komisionar se obavezuje da uz naknadu u svoje ime a za račun komitenta obavlja poslove za njega. Komisionar je dužan da svoje delatnosti obavlja u skladu sa poreskim i računovodstvenim propisima.

Pri stavljanju robe u promet moraju se ispuniti uslovi propisani Zakonom o trgovini u pogledu robe i usluga i prodajnog prostora.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović