KOMENTAR ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

Zemanta Related Posts ThumbnailOd 01.oktobra 2015. godine počeće primena Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica , preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost.
Takođe, od 01.oktobra 2015 stupa na snagu Zakon o platnim uslugama („ Službeni glasnik RS“ br 139/14).
Zakon se odnosi na pravna lica, preduzetnike ali i na ogranke stranih pravnih lica koja su registrovana kod APR.
Pobrojana lica imaju obavezu da da otvore tekući račun kod pružaoca platnih usluga ( banka, odnosno Uprava za trezor ). Kao i do sada ostavljena je mogućnosti da pravna lica i preduzetnici imaju više od od jednog tekućeg računa kod istog pružaoca platnih usluga i tekuće račune kod više pružalaca platnih usluga. Što se tiče fizičkih lica, oni sami odlučuju hoće li posedovati tekući račun ili ne.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović