KADA NEMA OBAVEZE PDV PRILIKOM DRUGOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU

kupovina stanaNa prenos prava raspolaganja na stanu, koji obveznik PDV vrši fizičkom licu koje nije obveznik PDV, pri čemu je obveznik PDV koji vrši predmetni prenos prava raspolaganja taj stan stekao od obveznika PDV – investitora (koji mu je za taj promet obračunao PDV, s obzirom da se radilo o prvom prenosu prava raspolaganja na stanu u okviru novoizgrađenog građevinskog objekta), ne obračunava se PDV. Predmetni promet oporezuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-108/2014-04 od 9.7.2015. godine).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović