PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

pravo na odbitak prethodnog porezaZakonom o porezu na dodatnu vrednost propisani su uslovi za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza.

Opšti uslov za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza je da obveznik PDV dobra ili usluge koristi za obavljanje delatnosti.

Postoje izuzeci za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza. Član 29. stav 1. Zakona o PDV definisano je za koje nabavke obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza prilikom:

  1. nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava;
  2. izdataka za reprezentaciju obveznika;
  3. nabavke ili uvoza tepiha, električnih aparata za domaćinstvo, televizijskih i radio prijemnika, umetničkih dela likovne i primenjene umetnosti i drugih ukrasnih predmeta, koji se koriste za opremanje administrativnih prostorija.

Međutim, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ukoliko se bavi prometom i iznajmljivanjem vozila, prevozom lica i obukom vozača.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović