POS TERMINALI U PREDUZETNIČKIM RADNJAMA

pos terminalPOS TEMINALI MOGU DA SE UVEDU KOD PREDUZETNIKA KOJI NEMAJU FISKALNU KASU

Preduzetnik koji nema obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase, u skladu sa Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010, 101/2010, 94/2011, 83/2012, 59/2013 i 100/2014), može svojim kupcima da omogući kupovinu odnosno plaćanje putem POS terminala (eng. Point of sale – POS). POS terminal se postavlja na prodajnom mestu trgovca nakon zaključenja ugovora o prihvatanju kartica od strane poslovne banke na teritoriji Republike Srbije. Uslov za dobijanje POS terminala je otvoren transakcioni račun trgovca kod poslovne banke.
Platne kartice predstavljaju instrument bezgotovinskog plaćanja, kao i podizanja gotovine. Platne kartice mogu biti korišćene u zemlji izdanja, kao i u inostranstvu, o čemu odlučuje banka izdavalac kartice, što se posebno ugovara sa svakim pojedinačnim korisnikom kartice.
Korišćenje POS terminala omogućava izdavanje potvrde o tome da je u određenom momentu i na određenom mestu kompletirana određena maloprodajna transakcija. POS terminali dakle omogućavaju elektronsko plaćanje roba i usluga korišćenjem platnih kartica. Prednosti instaliranja POS terminala za trgovce/prodavce i kupce se ogledaju pre svega u sledećem:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović