OPERATIVNI I FINANSIJSKI LIZING

lizingNabavka opreme i nekretnina može se vršiti sopstvenim ili tuđim kapitalom. Tuđim kapitalom nabavka opreme i nekretnina vrši se putem kredita ili lizingom.
Prema ugovoru o lizingu nabavka opeme i nekretnina moguća je putem finansijskog ili operativnog lizinga.

Finansijski lizing regulisan je Zakonom o finansijskom lizingu, a operativni lizing Zakonom o obligacionim odnosima.

Zakonom o porezu na dodatnu vrednost i Zakonom o porezima na imovinu regulisan je je poreski aspekt finansijskog i operativnog lizinga, a računovodstveni aspekt definisan je Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća ( MSFI za MSP) i Međunarodnim računovodstvenim standardom – MRS 17.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović