MANJAK NASTAO USLED KRAĐE DOBARA U SKLADIŠTU SKLADIŠTARA

skladišteNa manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu skladištara, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. na osnovu zapisnika ili drugog akta Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV
„Manjak dobara po osnovu čije je nabavke, odnosno proizvodnje obveznik PDV imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno – bez obzira da li je to pravo i ostvario (osim manjka koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način, utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije), smatra se sopstvenom potrošnjom, što znači da se na taj manjak PDV obračunava i plaća u skladu sa propisima kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV. Na manjak dobara koji se može pravdati višom silom ili na drugi propisani način (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr), utvrđen na osnovu akta nadležnog organa, odnosno organizacije, PDV se ne obračunava i ne plaća.
S tim u vezi, na manjak dobara nastao usled krađe dobara u skladištu skladištara, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. na osnovu zapisnika ili drugog akta Ministarstva unutrašnjih poslova), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV). (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00292/2014-04 od 23.6.2015. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović