ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

I UVODNE ODREDBE

1. Ovom odlukom uređuju se elementi i način izračunavanja početnog kapitala platne institucije i institucije elektronskog novca, metod izračunavanja iznosa kapitalnog zahteva koji se jedinstveno primenjuje na sve platne institucije, način izračunavanja kapitala i kapitalnog zahteva platne institucije i institucije elektronskog novca, adekvatnost kapitala platne institucije u odnosu na ukupan iznos odobrenih kredita, kao i način i rokovi izveštavanja o kapitalu i kapitalnom zahtevu platne institucije i institucije elektronskog novca.

Odredbe ove odluke primenjuju se na platnu instituciju, odnosno instituciju elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji koja je od Narodne banke Srbije dobila dozvolu za pružanje platnih usluga kao platna institucija (u daljem tekstu: dozvola za pružanje platnih usluga), odnosno dozvolu za izdavanje elektronskog novca.

Pod institucijom, u smislu ove odluke, podrazumevaju se platna institucija i institucija elektronskog novca, ako nisu posebno označene.

II POČETNI KAPITAL INSTITUCIJE

Početni kapital platne institucije

2. Privredno društvo koje podnosi zahtev za davanje dozvole za pružanje platnih usluga dužno je da, u toku postupka davanja ove dozvole, kao i na dan prijema rešenja Narodne banke Srbije o davanju te dozvole, ima novčani deo početnog kapitala koji ne može biti manji od:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović