ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

Uvodne odredbe

1. Ovom odlukom bliže se uređuje sadržina izveštaja, obaveštenja i podataka koje društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije, kao i način i rokovi za dostavljanje tih izveštaja, obaveštenja i podataka.

2. Društvo za osiguranje/reosiguranje podatke dostavlja na obrascima čija je sadržina propisana prilozima od 1 do 4, koji su odštampani uz ovu odluku i njen su sastavni deo.

Društvo za osiguranje/reosiguranje iskazuje podatke po vrstama osiguranja, tarifama, tarifnim grupama i podgrupama osiguranja u skladu s klasifikacijom rizika propisanom u Prilogu 5 ove odluke, koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

Bliže objašnjenje pojedinih pojmova u obrascima koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije dato je u Prilogu 6 ove odluke (Metodološke napomene), koji je odštampan uz ovu odluku i njen je sastavni deo.

3. Statističke podatke iz tač. 8. i 9. ove odluke društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja godišnje, i to do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Statističke podatke iz tač. 10. i 11. ove odluke i izveštaje iz tač. 14. i 15. ove odluke – društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja tromesečno, i to u sledećim rokovima:

– za prvi obračunski period (od 1. januara do 31. marta) – do 20. aprila tekuće godine;

– za drugi obračunski period (od 1. januara do 30. juna) – do 20. jula tekuće godine;

– za treći obračunski period (od 1. januara do 30. septembra) – do 20. oktobra tekuće godine;

– za četvrti obračunski period (od 1. januara do 31. decembra) – do 5. marta naredne godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović