ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2015)

Uvodne odredbe

1. Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa korisnika platnih usluga kod pružaoca platnih usluga.

2. Pod pružaocem platnih usluga, u smislu ove odluke, smatraju se Narodna banka Srbije, banka i Uprava za trezor.

Pod tekućim računom, u smislu ove odluke, smatra se tekući račun, odnosno zajednički tekući račun koji se vodi kod pružaoca platnih usluga, i koristi se za izvršavanje platnih transakcija u dinarima, kao i za druge namene u vezi sa uslugama koje se pružaju korisnicima platnih usluga.

Otvaranje i gašenje računa kod Narodne banke Srbije

3. Narodna banka Srbije otvara, vodi i gasi tekuće i druge dinarske račune banaka, uključujući račune banaka u stečaju ili likvidaciji i račune stečajnih, odnosno likvidacionih masa banaka, kao i druge dinarske račune u skladu s propisima.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović