GODIŠNJI ODMOR ZA ZAPOSLENE

godisnji odmorZaposleni imaju pravo na godišnji odmor koji je garantovan Ustavom Republike Srbije. Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na godišnji odmor, uslovi za sticanje prava na godišnji odmor, naknadu zarade i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

 

Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor

Zaposleni stiče prava na godišnji odmor nakon mesec dana neprekidnog rada od dana kada je zasnovao radni odnos kod poslodavca. Ukoliko je zaposleni zasnivao radni odnos sa istim poslodavcem u ranijim godinama ima pravo da koristi godišnji odmor i na pocetku kalendarske godine.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović