STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE

(„Sl. glasnik RS“, br. 43/2015)

Istrage finansijskog kriminala su jedan od prioriteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansijskog kriminala. Donošenje strategije koja na sveobuhvatni način unapređuje finansijske istrage predstavlja ostvarivanje ciljeva predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, broj 57/13).

Republici Srbiji je neophodan efikasan i proaktivan alat za otkrivanje i krivično gonjenje finansijskog kriminala, jer je imovinska korist razlog i motiv većine krivičnih dela, pogotovo krivičnih dela organizovanog kriminala. Oduzimanje imovinske koristi proistekle iz krivičnog dela podržava vladavinu prava i moralni princip da niko ne može imati korist od izvršenog krivičnog dela. Policija i javno tužilaštvo u Republici Srbiji imaju određene uspehe u ovoj oblasti, ali neophodno je da se unaprede rezultati dosadašnjeg rada.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović