PRIHODI OD KAPITALA – KAMATA DIVIDENDA IZDAVANJE

investment-growthOporezivanje prihoda od kapitala se razlikuje po tome ko je ostvario prihod i gde je ostvaren prihod, pošto prihod od kapitala mogu ostvariti pravna, fizička lica i rezidenti i nerezidenti, prihod od kapitala se može ostvariti i na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.

Prihod od kapitala prema Zakonu o porezu na dohodak građana može biti:

  1. kamata po osnovu zajma, štednih i drugih depozita i po osnovu hartija od vrednosti;
  2. dividenda i učešće u dobiti;
  3. prinos od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;
  4. prihod od izdvajanja sopstvenih nepokretnosti.

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana prohodom od kapitala se ne smatra uzumanje iz imovine društva od strane vlasnika.

Ukoliko je isplatilac pravno lice ili preduzetnik, porez na prihode od kapital predstavlja porez po odbitku.

Kada je počelo da se primenjuje pun sistem objedinjene naplate poreza, odnosno od 1. marta 2014. godine za sve isplate fizičkim licima:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović