• Home
  • Blog
  • Propisi

PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI


(„Sl. glasnik RS“, br. 53/2015)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način dostavljanja Upravi za sprečavanje pranja novca: obaveštenja o označenom licu i njegovoj imovini od strane pravnih i fizičkih lica; informacija od strane organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija i od sudova i javnih beležnika; podataka o označenom licu i njegovoj imovini od strane državnih organa, organizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja.

Način dostavljanja obaveštenja i informacija

Član 2

Obaveštenja i informacije se dostavljaju:

1) telefonom;

2) elektronskim putem;

3) neposrednim dostavljanjem;

4) preporučenom pošiljkom.

Obaveštenja i informacije koje se dostavljaju telefonskim putem, potvrđuju se u pismenoj formi, u skladu sa Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović