NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PREDUZEĆA U RESTRUKTUIRANJU – ZAMKA NOVIH PROPISA

Abbeville_empty_factoryDonošenjem novog Zakona o privatizaciji (’’Sl. glasnik RS’’ br. 83/2014) prestao je da važi stari Zakon iz 2001. godine sa svim odredbama osim člana 11. iz Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije.

Prema novom Zakonu o privatizaciji neće biti postupka restruktuiranja preduzeća u procesu privatizacije, jer takav proces privatizacije nije predviđen. Od 13.08.2014. preduzeća koja su u procesu privatizacije ne mogu ući u postupak restruktuiranja. Odluku o restruktuiranju je donosila Agencija za privatizaciju.

U skladu sa novom Zakonom o privatizaciji svi započeti postupci restruktuiranja moraju se završiti do 31.12.2015. godine.

Prema starom Zakonu preduzećima u restruktuiranju je pored poslovnog imena, u Agenciji za privredne registre, moralo da stoji ’’u restruktuiranju’’, što po novom Zakonu to nije obaveza i svim preduzećima u restruktuiranju je obrasano ’’u restruktuiranju’’ u Agenciji za privredne registre.
Sada preduzeća u restruktuiranju, na sajtu Agencije za privredne registre označena su kao aktivna privredna društva, a u delu ’’zabeležbe’’ nalazi se broj i datum donošenja rešenja Agencije za privatizaciju o restruktuiranju.

Prema novom Zakonu o privatizaciji, Agencija za privatizaciju je predložila metod i model privatizacije i uputila javni poziv za dostavljanje potraživanja od preduzeća koja su u procesu privatizacije. Nakon toga je utvrđena visina potraživanja svakog poverioca i napravljen je predlog za namirenje obaveza koji se dostavio poveriocima. Rok je bio do 24.02.2015. godine nakon kog je trebala da počne prinudna naplata potraživanja poverioca.
S obzirom da su svi rokovi probijeni ne zna se kada će poverioci namiriti svoja potraživanja.

Poverilac ima pravo da pokrene parnični postupak sa tužbenim zahtevom za obavezivanje tuženog na izmirenje duga. Ali poverilac ne može da pokrene postupak izvršenja zbog toga što je preduzeće u postupku restruktuiranja.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović