NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA

Preduzetnicima se priznaju troškovi službenog putovanja do visine iznosa prema Zakonu o porezu na dohodak građana, ti iznosi su:

  • 1) Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog organa;
  • 2) Naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;
  • 3) Naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno sa zakonom i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe – do iznosa 30% cene super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 6.322 dinara mesečno.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović