NABAVKA OPREME U SISTEMU PDV

gradjevinska opremaObveznik PDV prilikom nabavke opreme ima pravo na odbitak prethodnog poreza, a prilikom prometa opreme dužan je da obračuna i plati PDV.

U skladu sa propisima o oporezivanju dobiti, opremom se smatraju dobra koja imaju vek trajanja duži od godinu dana, a nabavna vrednost je veća od prosečne zarade u Republici Srbiji.

Prema Zakonu o porezu na dodatnu vrednost opremom se smatraju predmeti za vršenje delatnosti čija je nabavne vrednost veća od 500.000 dinara bez PDV i vek trajanja duži od godinu dana.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović