DEVIZNA BLAGAJNA

Zemanta Related Posts ThumbnailPrivredni subjekti /preduzeća, preduzetnici, ogranak stranog pravnog lica/ dužni su prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju  da efektivni strani novac – devize drže na deviznom računu, i da se kompletan platni promet u valuti obavlja preko poslovne banke. Svako pravilo ima izuzetak, tako je članom 35. istog Zakona omogućeno privrednim subjektima da u određenim slučajevima devizna sredstva drže u blagajni i to kada su u pitanju određene poslovne aktivnosti. Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu („Sl. glasnik RS“, br. 67/2011, 46/2014 i 71/2014 ) navedene su poslovne aktivnosti kada privredni subjekt može da naplaćuje i vraća kusur u devizama:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović