OBRAČUN GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2014. GODINU

FilingTaxesLate_main_0216Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine.
Od 21. marta 2015. godine poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana se podnosi na novom Obrascu PPDG – 2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.
Novi Obrazac PPDG – 2R propisan je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović