OBAVEZA PRETHODNOG IZMIRENJA PORESKIH OBAVEZA PRILIKOM PRENOSA SREDSTAVA SA RAČUNA U INOSTRANSTVO

imgGlobeMonTransfer41

Prema članu 29. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju nerezidenti i rezidenti (ogranak stranog spravnog lica koji posluje preko rezidentnog računa) mogu vršiti prenos sa rezidentnih računa na nerezidentne račune ako su pre prenosa izmirili poreske obaveze prema Republici Srbiji, za to se podnosi zahtev nadležnom poreskom organu za potvrdu o izmirenim poreskim obavezama.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović