KOJA PREDUZEĆA IMAJU OBAVEZU DA SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2014. GODINU?

Zemanta Related Posts ThumbnailSva privredna društva koja imaju svoja zavisna preduzeća imaju obavezu prema Zakonu o računovodstvu da sastavljaju i dostavljaju konsolidovane finansijske izveštaje za 2014. godinu, bez obzira na veličinu firme.
Postoje dva slučaja kada je matično preduzeće nema obvezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanog finansijskog izveštaja. Ovo je regulisano članom 27. Zakona o računovodstvu stav 5. i 6. Izuzeci su:
1) ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma razvrstavanja za malo pravno lice, matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje (član 27. stav 5.).

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović