UNOS STAMBENOG PROSTORA OSNIVAČA U PRIVREDNO DRUŠTVO

STRAHINICA-BANA-001Prilikom svakog prenosa plaća se porez na prenos apsolutnih prava uz naknadu prava iz člana 23. Zakona o porezima na imovinu na koji se ne plaća porez na dodatnu vrednost. Prema članu 23. stav 1. tačka 1. Zakona o porezima na imovinu porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine kod nepokretnosti.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva. Dakle porez na prenos apsolutnih prava se ne plaća ukoliko prenos vrši fizičko lice kao ulog u privredno društvo i time stiče udeo u tom privrednom društvu.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović